Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka wyjaśnia, czym charakteryzuje się teatr codzienności, próbując zanalizować mechanizmy jego powstawania i oddziaływania w kontekście animacji kultury. Rozważania na temat teatru codzienności osadza w teorii animacji kultury w nurcie antropologicznym, który opiera się na całościowym widzeniu animowanej jednostki w uniwersum jej codziennych, ludzkich spraw, poprzez przyjęcie postawy charakteryzującej się orientacją partycypacyjną, nastawioną na partnerskie, podmiotowe relacje. Zarówno w tak rozumianej animacji, jak w pracy reżysera teatru codzienności niezbędne jest podejście antropologiczne, związane przede wszystkim z antropologią codzienności, która w szczególności uwrażliwia na niezwykłość codzienności. Autorka stara się wskazać na animacyjny potencjał teatru codzienności w zakresie narzędzi pracy z uczestnikami i możliwość wdrożenia tych narzędzi w działania animacyjne. Na dowód słuszności swej tezy przytacza działanie animacyjne, które wraz ze studentami zrealizowała za pomocą metod wypracowanych przez teatr codzienności.

Słowa kluczowe

theatre theatre of everyday life cultural animation anthropological trend in cultural animation teatr teatr codzienności animacja kultury antropologiczny nurt w animacji kultury

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kluzowicz, J. (2017). TEATR CODZIENNOŚCI W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH. Dyskursy Młodych Andragogów, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.84